Sponsorlu Bağlantılar

MEB 2014-2015 Sınav Takvimi

MEB 2014-2015 Sınav Takvimi
Meb sınav tarihleri,MEB tarafından 2014-2015 Tarihlerinde yapılacak olan sınavlar,sınav adı,sınav tarihleri aşağıda verilmiştir. bu sınavlardan bazılarına e okul üzerinden başvurup yine sonuçlarını e okul üzerinden öğrenebilirsiniz.

MEB 2014-2015 SINAV TAKVİMİ

Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi
1 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı
2014/MTSAS-8
18.Eki.14
2 Açık Öğretim Ortaokulu - I. Dönem Sınavı
2014-2015/AÖO-1
19.Eki.14
3 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Bilgisayar İşletmenliği –II. Yazılı Sınavı
2014/Bİ-3
19.Eki.14
4 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
Emlak Danışmanlığı- Mortgage Brokerliği
2014/ED_MB-3
19.Eki.14

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

T.C.

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME

MERKEZİ BAŞKANLIĞI

SINAV GÖREVLİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2011 YGS ve daha sonraki görevli atama işlemleri http://gis.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak, bundan sonra, kişilere (okulları veya üniversiteleri aracılığı ile) görevlendirme belgeleri gönderilmeyecektir. http://gis.osym.gov.tr internet adresinden onaylanan görevler kişinin kendisi tarafından alınacak bir çıktı ile belgelendirilecek ve görevliler sınav günü binalara bu belge ile gideceklerdir.

ÖSYM GİS 2014-2015 Sınav Ücretleri

ÖSYM GİS 2014-2015 Sınav Ücretleri

ÖSYM Sınav Görevlisi Ücretleri 2014 – 2015 Açıklandı (Günlük)

ÖSYM sınav görevli ücretleri açıklandı. Sınav görevlisi ücretleri 2014 – 2015, güncel ösym sınav görevlisi ücretleri günlük açıklandı. Görevli ücretleri ilan edildi. İşte sınav görevlisi gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu, bina denetim ve cihaz yöneticisi, salon başkanı gibi görevlilerin ücretleri burada…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavlarda görev alacak personellerin ücretleri belirlendi.

Belirlenen yeni güncel ücretler listesine göre; gözetmen, yedek gözetmen , salon başkanı, bina sınav sorumlu yardımcısı, bina sınav sorumlusu, bina denetim ve cihaz yöneticilerinin alacakları ücret belli oldu.

ÖSYM sınav görevli ücretlerini bir ay sonra yatırıyor.

Gözetmen: 96 Türk Lirası

Yedek Gözetmen: 78 Türk Lirası

Bina Sınav Sorumlusu: 161 Türk Lirası

Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı : 129 Türk Lirası

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME, ATAMA VE ÜCRET ÖDEME İLKELERİ

ÖSYM
SINAV GÖREVLİLERİNİ BELİRLEME, ATAMA VE ÜCRET ÖDEME İLKELERİ
I.SINAV GÖREVLİLERİNİN BELİRLENMESİ
ÖSYM, sınav görevlileri atama işlemlerini merkezi olarak Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden gerçekleştirmektedir. 20 Mart 2011 tarihinden itibaren başlatılan bu uygulama sınav görevlilerinin önerileri doğrultusunda geliştirilmekte ve güncellenmektedir.
Tüm görevlendirmelerde, Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hükümler geçerlidir. Merkezimiz tarafından, sınavlarda görevlendirilmek üzere bilgileri elektronik ortamda yer alan görevli sayısı Nisan 2014 tarihi itibari ile 610.000’dir. Sınavlarda görevlendirmeler Başkanlıkça sisteme kaydı yapılan kişiler arasından A, B ve C grubu görevlendirmeler olmak üzere üç grupta yapılır.
A Grubu Görevlendirmeler:
Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirme atamaları:
a) Bina Yöneticisi
b) Hizmetli
c) Yerel Sınav Evrakı Koruma Görevlisi

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Yönergenin amaç ve hedefleri, 17/2/2011 tarihinde kabul edilen 6114 sayılı “ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN” kapsamında, ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan sınavların mevzuata uygun olarak uygulanması ve sınav görevlilerinin görev tanımlarının yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Yönerge, ÖSYM yaşam döngüsüne bağlı olarak aday ve görevlilerin sınav binalarına atanmasından ve sınavın mevzuata uygun olarak uygulanıp tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen tüm aktivite ile ilgili diğer görevlendirmeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) 17/2/2011 tarihinde kabul edilen 6114 sayılı “ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN”
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

ÖSYM GİS SINAVDA UYULACAK KURALLAR

ÖSYM GİS SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.
1) Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına
uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2) Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep
bilgisayarı, saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü delici ve kesici aletle, ateşli silah ve
benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap
makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş
adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM GİS SALON SINAV TUTANAĞININ DOLDURULMASINA İLİŞKİN KURALLAR

ÖSYM GİS SALON SINAV TUTANAĞININ DOLDURULMASINA İLİŞKİN KURALLAR
Salon Sınav Tutanakları sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu tutanaklar Merkezimizde tek tek gözden
geçirilmekte ve işlemler bu tutanaklara göre sonuçlandırılmaktadır. Bu nedenle tutanakların, Salon Başkanlarınca, okunaklı
ve hatasız bir şekilde doldurulması zorunludur. Tutanak sınav süresi içerisinde dolma kalem veya tükenmez kalemle
doldurulacaktır.
Tutanakların düzenlenmesinde şu noktalara özellikle dikkat etmek gerekmektedir:
1) Salon Sınav Tutanağında yer alan sorular gerekli titizlik gösterilerek cevaplandırılmalıdır.
2) Aday Kontrol Listesinde adı ve soyadı olduğu hâlde sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaraları Salon
Sınav Tutanağında ayrılmış özel yere mutlaka yazılmalıdır.

3) Yedek sınav evrakı kullanan adayın kimlik bilgileri ile neden yedek sınav evrakının kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde
Salon Sınav Tutanağına yazılmalıdır.

ÖSYM GİS ADAYLARIN KİMLİKLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

ÖSYM GİS ADAYLARIN KİMLİKLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
1) Adayların sınav salonuna girişlerinde dikkat edilecek en önemli nokta, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile
Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını saptamaktır. Sınava giren adayın, Sınava Giriş
Belgesi ile Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsanız, Bina
Sınav Sorumlusu ile binadaki emniyet görevlilerine durumu bildiriniz ve adayı sessizce salondan çıkartarak
görevlilere teslim ediniz.
2) Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku
duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması
nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt vererek, kendi el yazısıyla ve

ÖSYM GİS SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR

ÖSYM GİS SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR
Sınavda karşılaşılabilecek bazı durumlar ve bu durumlar karşısında izlenmesi gereken yollar aşağıda özetlenmiştir:
1) Sınavda bazı adayların sınav evrakında sayfa eksikliği, yırtık sayfa, baskı hatası ve cevap kâğıdında bozukluk
olabilir. Belirtilen nedenlerden dolayı bir aday için Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, bunu hemen Bina Sınav
Sorumlusuna bildirerek ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Yedek Sınav Evrakının temin edilmesini sağlayınız.
Konu hakkında, Sınav Koordinatörü aracılığıyla ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz
ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız. Bu süreci Salon Sınav Tutanağına detaylı bir şekilde yazınız.
2) Sınav süresi başlamadan önce, sayfa eksikliği, sayfanın yırtık olması ve baskı hatasının bulunması gibi nedenlerden
dolayı bir aday için Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde sınava gelmeyen bir adayın soru

ÖSYM GİS SINAV UYGULANMA İŞLEMLERİ

ÖSYM GİS SINAV UYGULANMA İŞLEMLERİ
ÖSYM GİS SINAVIN UYGULANMASI
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi sınav evrakını, sınav binasında sınavın başlama saatinden 2 saat öncesinden başlayarak
ilgili Bina Sınav Sorumlusuna kimlik denetimi yaparak imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakını sınav biter bitmez bu
binalardan aynı düzen içinde toplar.
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler
1) Sınav günü, binanıza ait sınav evrakını, görevli olduğunuz binada Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisinden Bina
Yöneticisi ile birlikte imza karşılığında teslim alınız. Bu sırada özel kimlik belgeniz ile görevlendirildiğinizi
gösteren belgeyi yanınızda bulundurunuz. Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisinin binanıza ait sınav evrakını sizden
başkasına teslim etmesi yasaktır. Bina sınav evrakını teslim alma işlemini başkasından kesinlikle istemeyiniz.
2) Bina Sınav Evrakı Kutularını, binanızın giriş katında uygun bir odaya getirerek açınız. Her kilitte seri numarası

ÖSYM GİS SINAV EVRAKI İŞLEMLERİ

ÖSYM GİS SINAV EVRAKI İŞLEMLERİ
Bina Sınav Evrakı Kutusu
Bina sınav evrakı her binaya kilitli (Kilitlerde seri numarası bulunmaktadır.) Bina Sınav Evrakı Kutuları içinde teslim
edilir. Her kutunun içinde seri numarası verilmiş iki adet kapatma kilidi bulunur. Kutulara, sıra numarası verilmiş, son kutu
tanıtım etiketine "SON" sözcüğü yazılmıştır. Kutular mavi ve kırmızı renklidir. Sınav bitiminde, kırmızı kutulara Cevap
Kâğıtları Dönüş Poşetleri; mavi kutulara ise Salon Sınav Evrakı Poşetleri konulacaktır. Kutular içinde şunlar
bulunmaktadır:
a) Salon Sınav Evrakı Poşetleri
b) Her salonun salondaki aday sayısı kadar içerisinde kalem, silgi vb. bulunan paketleri,
c) Her salonun Aday Kontrol Listesi (1 no'lu kırmızı kutuda)
d) Bina Sınav Formları (1 no'lu kırmızı kutuda)
e) “Bina Sınav Sorumlusu” yazısı (1 no'lu kırmızı kutuda)
f) Tükenmez Kalem Paketi
Binaya ait bu evrakın kullanımı şöyledir:

ÖSYM Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar

ÖSYM Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar
Tüm sınav görevlileri sınava en az bu yönergede kendileri için belirtilen saatlerde gelmelidir. Sınav görevine geç gelen
sınav görevlilerinin yerine yedek görevlilerden görevlendirme yapılacağından ilgili sınav günündeki mevcut görevleri iptal
edilecek ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda bir daha görev verilmeyecektir.
Sınav günü sınavın başlama saatinden 1 saat 15 dakika önce binaya gelerek Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde
yoklamayı imzalamayan salon başkanı/gözetmen yerine yedek görevli görevlendirileceğinden görevlendirilmesi iptal
edilmiş sayılır. Görevi iptal edilen görevliye sınav ücreti ödenmez, sonraki sınavda da görev verilmez.
Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarında takılı olmalıdır.
Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle adayların uğrayacağı mağduriyetten ve ÖSYM aleyhine oluşacak

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu ÖSYM Başkanıdır. Diğer sınav görevlileri aşağıda
belirtilmiştir:
1) ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
2) ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
3) ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe)
4) Bina Sınav Sorumlusu (BSS)
5) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY)
6) Bina Yöneticisi (BY)
7) Salon Başkanı (SB)
8) Gözetmen/Yedek Gözetmen
9) ÖSYM Temsilcisi / ÖSYM Engelli Temsilcisi
10) Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
11) Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
12) Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
13) Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
14) Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
15) Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
16) Hizmetli
1) ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Başkanının başkanlığında toplanır. Sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde

ÖSYM Sınav Görevlilerin Yanlarında Taşıması Gerekenler

ÖSYM Sınav Görevlilerin Yanlarında Taşıması Gerekenler
Görevlilerin Yanlarında Taşıması Gerekenler

GÖREVLİLERİN BERABERLERİNDE GÖREV BELGESİ VE NÜFUS CÜZDANI TAŞIMALARI GEREKMEKTEDİR.

Sınav görevlilerinin ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Görevlendirme Belgeleri ile özel kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı) sınav günü MUTLAKA yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bu belgelerden her hangi birinin eksikliği maalesef görevin İPTALİNE neden olmaktadır.

Görevlilerimizin bu hususa özen göstermelerini ve bu konuda Bina Sınav Sorumlularının istemlerini anlayışla karşılamalarını rica ederiz.

Webdesign by Desk02