ÖSYM 2016 Yılı Sınav Takvimi

ÖSYM 2016 Yılı Sınav Takvimi

Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Sonuç Açıklama Tarihi **
1. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2016/1) 23.01.2016 07.01.2016 11.01.2016 23.01.2016
2.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/2)

13.02.2016

28.01.2016
01.02.2016

13.02.2016

3.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2016-JANA

20.02.2016

12.01.2016
21.01.2016

03.03.2016

4.

2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/3)

12.03.2016

25.02.2016
29.02.2016

12.03.2016

5.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2016-YGS

13.03.2016

06.01.2016
20.01.2016

ÖSYM GİS Sınav Görevleri Nelerdir?


ÖSYM GİS Sınav Görevleri Nelerdir? ÖSYM Sınavlarında görev alan personellerin ünvanları ne? ÖSYM sınavlarında hangi görevliler bulunmaktadır?

ÖSYM GİS SINAV GÖREVLİLERİ
ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu ÖSYM Başkanıdır.
Diğer sınav görevlileri aşağıda belirtilmiştir:
1) ÖSYM Merkez Sınav Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu
2) ÖSYM Sınav Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu
3) ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisi
4) Bina Sınav Sorumlusu
5) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
6) Bina Yöneticisi
7) Salon Başkanı
8) Gözetmen/Yedek Gözetmen
9) ÖSYM Temsilcisi
10) Sınav Evrakı Nakil Kuryesi
11) Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
12) Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
13) Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi
14) Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
15) Sınav Binası Güvenlik Görevlisi

ÖSYM Sınav Yönergesi 2016

ÖSYM Sınav Yönergesi 2016
ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi Yeni.TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Görevli İşlemleri Uygulama Yönergesi.ÖSYM GİS Yönergesi yeni 16 şubat 2016 Tarihinde yaynlandı.
ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Yönergenin amaç ve hedefleri, 17/2/2011 tarihinde kabul
edilen 6114 sayılı “ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME BAŞKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN” kapsamında, ÖSYM
Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan sınavların mevzuata uygun
olarak uygulanması ve sınav görevlilerinin görev tanımlarının yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Yönerge, ÖSYM yaşam döngüsüne bağlı olarak aday ve
görevlilerin sınav binalarına atanmasından ve sınavın mevzuata uygun
olarak uygulanıp tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen
tüm aktivite ile ilgili diğer görevlendirmeleri kapsar.
Dayanak

ÖSYM GİS Kullanıcı Kayıtları Duyurusu

ÖSYM GİS Kullanıcı Kayıtları Duyurusu
ÖSYM (T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmakta olan sınavlarda görev almak isteyen kişiler ve Ösym aday işlemleri ,Başvuru işlemleri sistemi,sınav merkezi işlemleri sistemi işlemlerinin birleştirildiğine yönelik ÖSYM Duyurusu Aşağıdadır !

LÜTFEN DİKKAT

AİS(Aday İşlemleri Sistemi), BMİS (Başvuru Merkezi İşlemleri Sistemi), KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) , SMİS (Sınav Merkezi İşlemleri Sistemi) ve GİS(Görevli İşlemleri Sistemi) kullanıcı kayıtları birleştirilmiştir.

Önceden ais.osym.gov.tr veya bmis.osym.gov.tr şifreniz varsa bu şifreyi, yok ise gis.osym.gov.tr adresine giriş için kullanmış olduğunuz şifrenizi kullanınız.

ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi Değişikliği 2016


ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi Değişikliği 2016
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Uygulama Yönergesi 16 Şubat 2016 Tarihinde değiştirilmiş olup işte yeni yapılan değişiklikler.

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
16 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİKLİK

ÖSYM Sınav Yönergesi: e) Bina Sınav Sorumlusu (BSS) Maddesinde Yapılan Değişiklikler
Eski Hali: 8) Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanının (veya süresi geçerli pasaport/Avukat Kimlik Belgesi/K.K.T.C Kimlik Belgesi) kontrolünün yapılacağının duyurusunu yapacak bir görevlinin, sınav binası kapısında sınava girişler tamamlanıncaya kadar bulunmasını sağlamak,

ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Giriş ( GİS Giriş )


ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Giriş (GİS) - ÖSYM Görevli İşlemleri Giriş Yap, GİS Eğitim Giriş
ÖSYM görevli işlemleri sistemi için yine ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alabilmek için okul idarecileri, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, asistan öğretmen, hizmetliler ÖSYM GİS sayfasını tıklayarak giriş yapabilirler. Peki, nedir bu GİS? Detaylar haberimizde.
Anasayfa GÜNDEM Görevli İşlemleri Sistemi Giriş (GİS) - ÖSYM Görevli İşlemleri Giriş Yap, GİS Eğitim Giriş - Yüreğir Haberleri
Görevli İşlemleri Sistemi Giriş (GİS) - ÖSYM Görevli İşlemleri Giriş Yap, GİS Eğitim Giriş -

ÖSYM görevli işlemleri sistemi için yine ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alabilmek için okul idarecileri, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, asistan öğretmen, hizmetliler ÖSYM GİS sayfasını tıklayarak giriş yapabilirler.

ÖSYM GİS Sınav Giriş Yeri 2016


ÖSYM GİS Sınav Giriş Yeri 2016 - YGS Öğretmen görev yeri öğrenme ÖSYM - İliç Servis Postası
GİS giriş ile öğretmen giriş yeri nasıl öğrenilir. GİS ÖSYM görevli işlemleri giriş ile öğretmen sınav görev yerleri nasıl öğrenilir

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları
7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28993
YÖNETMELİK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SINAV
KOORDİNATÖRLÜKLERİ VE BAŞVURU MERKEZLERİNİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan
sınavlarda görev yapmak üzere sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri oluşturulmasını, personel
görevlendirilmesini bu birimlerin ve görevlendirilecek personelin görevlerini, personelde aranacak nitelikleri, bu
birimlerin teknik altyapılarının oluşturulmasını, cari ve diğer giderlerinin ödenmesini, sınav koordinatörlükleri ve
başvuru merkezleri tarafından verilen başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmetler karşılığında alınan hizmet bedelleri

ÖSYM sınav Görevlileri Tarafından Uyulması Gereken Kurallar 2016


ÖSYM sınav Görevlileri Tarafından Uyulması Gereken Kurallar 2016.ÖSYM GİS'ten Sınav Tercihini Ne Zaman Yapabilirim? ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavlarda görev almak isteyen ÖSYM Bina Sınav Yöneticisi,Bina Sınav Sorumlusu,Bina Sınav Yardımcısı,Bina Sınav Güvenlik Görevlisi,Cihaz Yöneticisi,ÖSYM Temsilcisi,Salon Başkanı ve Gözetmen olarak görev alanlar görevleri esnasında hangi kurallara uymak zorundadır?


1.ÖSYM sınavında görev alan Görevlilere, sınav sürecinde görevli kartlarının yakalarında takılı olacağını, adaylar için yasak olan her şeyin görevliler için de yasak olduğunu ve yasaklara uymayanlar hakkında görev ihmalleri kapsamında işlem yapılacağını hatırlatınız.

ÖSYM GİS Değerlendirme raporunun ne zamana kadar doldurulması gerekmektedir?


ÖSYM GİS Değerlendirme raporunun ne zamana kadar doldurulması gerekmektedir?

1-Değerlendirme raporunun ne zamana kadar doldurulması gerekmektedir?
Cevap 1: ÖSYM Temsilcileri, ÖSYM Engelli Temsilcileri, Bölgesel ÖSYM Temsilcileri, Nakil Görevlileri ve Koruma Görevlileri sınavın sonlanmasından bir (1) saat sonrası ile sınavdan sonraki 2. iş günü saat 12:00 ‘a kadar http://gis.osym.gov.tr internet adresinden değerlendirme raporu doldurmaları gerekmektedir. Sistem üzerinden raporunu doldurmayan görevlilerin sınava ait görev ücretleri Merkezimiz tarafından ödenemeyecektir.
2-ÖSYM Temsilcileri ve ÖSYM Engelli Temsilcileri eğitim toplantısına ne zaman ve nerede katılacaklardır?

ÖSYM GİS Görev ücretimi hesabıma neden yatırmadı?


ÖSYM GİS Görev ücretimi hesabıma neden yatırmadı?Yaz aylarında girilen sınavların ücretleri neden farklı?ÖSYM Temsilcisi, Sınav Evrakı Koruma/Nakil Görevlisi olarak ücret alınabilecek görev sayısı nedir?

1: ÖSYM GİS Görev ücretimi hesabıma neden yatırmadı?
Cevap 10: Sistemimizde kayıtlı olan IBAN numaranızın hatalı olması, sistemimize kayıtlı olan kişisel bilgileriniz ile IBAN numarasının bağlı bulunduğu bankadaki kişisel bilgilerinizin uyuşmaması, görev değişikliğinin sisteme işlenmemesinden kaynaklanan eksikliklerden dolayı ödeme yapılamamaktadır. Ayrıca ÖSYM temsilcileri, Bölgesel ÖSYM temsilcileri, Engelli Temsilcileri, Nakil Görevlileri ve Koruma Görevlileri yapsalar dahi rapor doldurmadıkları takdirde ücret alamamaktadırlar.

Soru 2:ÖSYM GİS tarafından verilen görevlerde Yaz aylarında sınav ücretlerinde neden farklılık bulunmaktadır.

ÖSYM GİS İade Görev Nasıl Verilir?

ÖSYM GİS İade Görev Nasıl Verilir?
ÖSYM GİS'ten Sınav Tercihini Ne Zaman Yapabilirim? ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavlarda görev almak isteyen ÖSYM Bina Sınav Yöneticisi,Bina Sınav Sorumlusu,Bina Sınav Yardımcısı,Bina Sınav Güvenlik Görevlisi,Cihaz Yöneticisi,ÖSYM Temsilcisi,Salon Başkanı ve Gözetmen olarak görev almak isteyenler tercihlerini yaptıkları halde sınav çıkmayanlar iade görev başvurusu yapabilir mi?
Peki ÖSYM GİS İade Görev nasıl verilir?
Cevap : Merkezimizin yapmış olduğu sınavlarda iadeden görev alma işlemleri Sınav Merkezi Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Sınav Merkezi Koordinatörlüğü iletişim bilgilerine http://www.osym.gov.tr/belge/1-2412/osym-sinav-merkezi-yoneticilikleri.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Sınavlarda ÖSYM Temsilcisi Kimlerden Oluşur?


ÖSYM GİS'ten Sınav tercihinde bulunan görevlilerin en çok merak ettiği bir konu da Sınavlarda ÖSYM Temsilcisi Kimlerden Oluşur? ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda görevler bina Sınav Yöneticisi,Bina Sınav Sorumlusu,Bina Sınav Yardımcısı,Bina Sınav Güvenlik Görevlisi,Cihaz Yöneticisi,ÖSYM Temsilcisi, olarak belirlenmiştir.
Peki Sınavlarda ÖSYM Temsilcisi Kimlerden Oluşur? Sınavlarda ÖSYM Temsilcisi nasıl olunur?Sınavlarda ÖSYM Temsilcisi olmak için ne yapmalıyım? Öğretmenler ÖSYM Temsilcisi olabilir mi? ÖSYM Temsilcisi olarak nasıl görev alabilirim?

ÖSYM GİS'ten Sınav tercihinde bulunduğum halde sınav neden çıkmıyor?


ÖSYM GİS'ten Sınav tercihinde bulunduğum halde sınav neden çıkmıyor?Birçok öğretmen merak ediyor. Her sınav için ÖSYM GİS'ten görev tercihi yaptıkları halde neden görev çıkmıyor? ÖSYM GİS'ten sınav görevi kimlere nasıl çıkıyor?ÖSYM GİS'ten sınav çıkması için ne yapmak lazım?ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda görev almak isteyen ÖSYM Bina Sınav Yöneticisi,Bina Sınav Sorumlusu,Bina Sınav Yardımcısı,Bina Sınav Güvenlik Görevlisi,Cihaz Yöneticisi,ÖSYM Temsilcisi,Salon Başkanı ve Gözetmen olarak görev tercihinde bulunanlar neden her zaman görev alamıyor?

ÖSYG GİS Öğretmen ve diğer görevlilerin görevlendirme işlemlerini Hangi Kriterlere Göre Yapmaktadırlar?

ÖSYM GİS'ten Sınav Tercihini Ne Zaman Yapabilirim?


ÖSYM GİS'ten Sınav Tercihini Ne Zaman Yapabilirim? ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavlarda görev almak isteyen ÖSYM Bina Sınav Yöneticisi,Bina Sınav Sorumlusu,Bina Sınav Yardımcısı,Bina Sınav Güvenlik Görevlisi,Cihaz Yöneticisi,ÖSYM Temsilcisi,Salon Başkanı ve Gözetmen olarak görev almak isteyenler tercihlerini ne zaman yapmalı?

ÖSYM GİS Sınav tercih zamanı duyurusunu nereden öğrenebilirim? Öğretmenler ÖSYM GİS'ten sınav başvurusu duyurusu olup olmadığını nasıl takip ederler?
ÖSYM tarafından ÖSYM sınav görevlilerinden tercih toplama işlemlerini aday atama sürecinden sonra yapmaktadır.

HGS