gis Engelli Salon Görevlisi

ÖSYM GİS GÖREV TÜRLERİ


ÖSYM GİS GÖREV TÜRLERİ.
ÖSYM GİS üç grup görevli belirlemektedir,gis a grubu görevlebdirmeler,gis b grubu görevlendirmeler,gis c grubu görevlendirmeler
Sınavlarda görevlendirmeler
Başkanlıkça sisteme kaydı yapılan kişiler arasından A, B ve C grubu görevlendirmeler olmak
üzere üç grupta yapılır.
A Grubu Görevlendirmeler
Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirme atamaları:
a) Bina Yöneticisi
b) Engelli Salon Görevlisi
c) Cezaevi Görevlisi
d) Hizmetli
e) Yerel Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
ÖSYM tarafından belirlenmiş olan ve Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilen
A Grubu görevlendirmeler;
Bina Yöneticisi: Yükseköğretim kurumlarına ait binalarda görevlendirilen Bina Yöneticisi,
ilgili binanın üst yetkilisi sayılan Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve
Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte Sekreteridir.

HGS